Aleidis Dierick

Aleidis Dierick werd in 1932 als Aleidis Verbruggen geboren in Borgerhout (Antwerpen). Ze verbleef twee jaar in Duitsland, elf jaar in Ierland en negen jaar in Frankrijk. Ze woont nu in Aalst. Met De schuldeloze man is ze toe aan haar tiende bundel. Eerder publiceerde ze de bundels Een zomer voorzien (Orion, Brugge, 1977), Gedichten voor een man (Orion, Brugge, 1978), Blauwdruk voor een vriendschap (Orion, Brugge, 1981), Tortels in het trappenhuis (De bladen voor de poëzie, Beveren, 1982), Gemini, het jongetje in juni (Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1983), Een engel komt blootsvoets (Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1984), Het land van de vijand (Poëziecentrum, Gent, 1989), Veertien tinten blauw (Lannoo, Tielt, 1991) en Het vrijgeleide (De Distel, Brussel 2001). Nadien verschenen nog de bloemlezing Al die zalige zomers (P, Leuven, 2006) en De onbeantwoorde brieven (Egmont, Brussel, 2009). Gedichten van Aleidis Dierick verschenen in talrijke literaire tijdschriften, alsmede in diverse bloemlezingen als Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, Dichters van deze tijd, Groot Nederlands verzenboek en De 100 beste gedichten van deze eeuw. Dierick schreef kritische beschouwingen over het werk van onder meer Frans Fransaer, Jo Gisekin, Rudolf Vande Perre, José De Poortere en Anton van Wilderode.